KVAROVI NA VODOVODNOJ MREŽI I PREKIDI U VODOSNABDEVANjU

RADOVI U KNEZ SELU

Voda na površini, potrebno je iskopavanje na dva mesta u Knez Selu, ispod crkve sa desne strane, i na putu za Malču. Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 sati u Knez Selu.

POPRAVKA KVARA NA VEZI U NIŠKOJ BANjI

Voda na asfaltu, potreban je iskop u Niškoj Banji, u ulici Jovana Popovića, kod broja 36. Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 sati u ulici Jovana Popovića.

INTERVENCIJE PO ŠAHTAMA U BORSKOJ ULICI

Voda puni šahte, potrebne su intervencije na više adresa u Borskoj ulici. Zbog popravki kvarova na priključnim vezama biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 sati u delu ulice Borske, od broja 60 do broja 80.

KVAR NA VEZI U NASELjU KITICE

Voda na površini, potreban je iskop u naselju Kitice, kod sela Supovac. Ukoliko se tokom dana budu obavljali radovi moguć je prekid vodosnabdevanja do 15 sati u naselju Kitice.

INTERVENCIJA U ULICI MARINA DRŽIĆA

Voda na površini, potreban je iskop u ulici Marina Držića, kod broja 16. Zbog popravke vodovodne mreže i dve priključne veze biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 sati u ulici Marina Držića.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *