Pokrenuta priča o Cirkularnoj ekonomiji u RRA Jug

U RRA JUG pokrenut dijalog o cirkularnoj ekonomiji u okviru projekta “Od krize do cirkularnosti: Prihvatanje principa cirkularne ekonomije MMSPP južne Srbije” održano je prvo multisektorsko umrežavanje.

Na događaju održanom 22.03.2023 u Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug, koja je i nosilac ovog projekta, pokrenut je dijalog o cirkularnoj ekonomiji i saradnji između mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji sa javnim sektorom, civilnim društvom i akademskim institucijama u stvaranju uslova za tranziciju od linearne ka cirkularnoj ekonomiji. Projekat je počeo pre devet meseci, a finansira ga Evropska unija u saradnji sa Vladom Srbije kroz program EU PRO Plus.

Preduzeća u Srbiji uglavnom posluju u skladu sa linearnom ekonomijom. To znači da sirovine koje se koriste za određeni proizvod završavaju kao otpad na deponijama, kaže jedan od predavača Marko Mančić, profesor Mašinskog fakulteta u Nišu.

Cirkularna ekonomija je ideja kako treba da praktično modifikujemo proizvodne procese, ali i ponašanje svakog od nas tako da materijali ostanu što duže u upotrebi. U idealnom slučaju bi samim tim smanjili na nulti nivo emisiju otpadnih materija i generisanje otpada na deponijama”, napominje Mančić.

Marko Mančić, foto:K.Milić/MRCN

Zbog toga su aktivnosti ovog projekta bile usmerene ka tome da objasne mogućnosti i benefite prelaska sa linearne na cirkularnu ekonomiju.

Aktivnosti su bile usmerene na podizanje svesti sa jedne strane, na edukaciju mikro, malih i srednjih preduzeća u vezi sa pojmom cirkularne ekonomije, ali i njihovim mogućnostima da modifikuju svoje poslovne modele. To bi im omogućilo ostvarivanje konkurentske prednosti i benefite dodatnih prihoda“, dodaje Mančić.

Tatjana Panić Živković, menadžerka za infrastrukturu i održivi razvoj u RRA JUG, kaže da je ideja bila da se principi cirkularne ekonomije približe mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u južnoj Srbiji. Cilj je inicirati stvaranje uslova koji će ubrzati tranziciju od linearne ka cirkularnoj ekonomiji. Ipak, smatra da je potrebno više aktivnosti kako bi razumevanje cirkularne ekonomije u samim preduzećima bilo bolje.

Što se zainteresovanosti za cirkularnu ekonomiju tiče, ona postoji a tome ide u prilog da je u projektnim aktivnostima do sada učestvovalo preko 30 preduzeća”, kaže Panić Živković.

Prema njenim rečima, cirkularna ekonomija je jedna od tema Zelene agende za Zapadni Balkan koju u narednom periodu finansira EU. To predstavlja, kako kaže, dodatni razlog i poziv malim i srednjim preduzećima da učestvuju i da se više zainteresuju za ovu temu, a RRA Jug će svakako nastaviti aktivnosti na promociji cirkularne ekonomije i nakon završetka projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *