Danas su BLAGOVESTI, veliki praznik

Danas praznujemo jedan od najlepših praznika – BLAGOVESTI. Najvažniji običaj vezan za ovaj praznik je da nađete mir, sklad sa svojom dušom.

Hrišćani veruju da je arhangel Gavrilo rečima “Raduj se, Blagodatna, Gospod je s tobom”, otvorio istoriju Novog zaveta kojom počinje spasenje čitavog čovečanstva. Zato Blagovesti spadaju u jedan od najradosnijih praznika u godini, a slave se uvek 7. aprila, tačno devet meseci pre Božića.

Sve što tkaš, vezuj koncem za nebo! Molitva treba da bude sastavni deo dana, te uvek imajte na umu da se “dobro dobrim vraća”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *