Javna rasprava o uvođenju nacionalnih čitanki za osnovnu i srednju školu

Izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima predloženo je uvođenje nacionalnih čitanki. Nakon prve javne rasprave, koja je održana u Novom Sadu, danas je održana tribina u Nišu. Do kraja ovog meseca biće održana i finalna rasprava u Beogradu.

Teme rasprave se tiču izmena ocenjivanja vladanja, kaznene politike, načina upisa na fakultete, a najviše pažnje je privukla nacionalna čitanka za osnovne i srednje škole.

Ona obuhvata srpski jezik i književnost, svet oko nas, prirodu i društvo, istoriju i geografiju, likovnu i muzičku kulturu, predloženo je Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima.

Javnoj raspravi u Nišu je prisustvovao i ministar prosvete Branko Ružić, koji navodi da je uvođenje ovih čitanki važno u negovanju nacionalnog identiteta.

Uvodimo nacionalnu čitanku kao obavezno nastavno sredstvo. Želimo da razvijamo međupredmetne kompetencije. Mislim da je to važno imajući u vidu da nacionalni identitet i istorija ne mogu da se nađu samo u jednom predmetu i zato će ta nacionalna čitanka biti dragocena kao nastavno sredstvo, i za prva dva razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja, za treći i četvrti, za drug ciklus, od petog do osmog i za čitav srednjoškolski nivo obrazovanja“, poručio je ministar Ružić.

Njegov pomoćnik Milan Pašić navodi da će četiri verzije čitanke imati sve elemente nacionalnog identiteta, a izdavaće ih „Zavod za udžbenike“.

„Planirano je da budu četiri nacionalne čitanke, koje će sadržati sve elemente nacionalnog identiteta i imaće za cilj da se poveća znanje učenika, da se da značaj našem nacionalnom identitetu, da deca više uče i o srpskom jeziku, kao i o interkulturalnosti nacionalnog identiteta“, rekao je Pašić.

Ministar Ružić ističe da je po njemu najvažnija tema ovih rasprava rešavanje problema nasilja u školama.

Ja bih stavio na fokus na ono što je tema ovih prethodnih meseci. Jedna veoma društveno osetljiva tema, tiče se nasilja u školama. Nasilje je društveni fenomen, škole nisu izolovana ostrva, sve je to refleksija stanja u društvu. Do sada smo imali jedan dobar zakonodavni okvir u tom pogledu, sada smo u decembru završili rad radne grupe, koja je izašla sa devet tačaka predloga da se promene određene odredbe samih zakonskih rešenje i da se donesu pravilnici. Takođe, društveno-koristan rad je sada jasno preciziran, ne treba biti percipiran kao kazna, već upravo kao prevencija nasilja i promocija empatije i prijateljstva“, poručuje ministar Ružić.

Branko Ružić, foto:gp018

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je predložila da ocena nedovoljan (1) ne bude prelazna za sve razrede, ali je takvo ocenjivanje prihvaćeno od petog razreda. Dobrivoje Marjanović iz Unije sindikata dodaje da će biti povećane kazne za roditelje i staratelje i da će biti povećana odgovornost roditelja za nasilje u školama.

Takođe, biće produžen rok za diplomiranje starim studentima za još tri godine.

Očekuje se da ove izmene zakona stupe na snagu u drugoj polovini maja, nakon sednice Vlade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *