Očišćeni grafiti na keju u centru grada

Grafiti koji su nastali u centru grada, na keju i u Tvrđavi, danas su prekrečeni i uklonjeni mašinom za skidanje grafita, u zavisnosti od podloge na kojoj su se nalazili

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *