O nama

Udruženje Niška Priča je udruženje koje ima za cilj da kroz svoj portal i sardanjom sa ostalim medijima Nevladinog i Civilog sektora emituje svoje tematske Tv, Radio, i pod kast emisije.